Sanktuarium Santiago de Compostella

Pierwsi pielgrzymi przybywali do położonego w Hiszpanii Santiago de Compostella już w IX wieku. Do sanktuarium prowadzi kilka szlaków, niektóre z nich prowadzą z Polski. Sanktuarium w Santiago de Compostella zostało zbudowane po odnalezieniu w pobliskiej wiosce grobu świętego Jakuba. Pierwsze sanktuarium zbudowano w roku 834, a opiekę nad nim i przybywającymi do niego pielgrzymami powierzono zakonowi Benedyktynów. W 997 roku miasto zostało zdobyte i obrócone w gruzy przez wezyra Kordowy, Almanzora. Wezyr oszczędził jedynie grób Apostoła. Po wypędzeniu muzułmanów miasto odbudowano otaczając go potężnymi murami obronnymi. Na grobowcu apostoła zbudowano kościół w stylu romańskim. Do budowy świątyni przystąpiono w XI wieku, w następnych stuleciach ciągle była rozbudowywana. Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostella nigdy nie ustał, w ostatnich latach obserwuje się nawet wzrost liczby pielgrzymów podążających do Santiago trudnym i wyczerpującym szlakiem. Do uzyskania zaświadczenia o odbyciu pielgrzymki wymagane jest przejście 100 km.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>