Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wśród gór Lanckorony wojewoda krakowski Michał Zebrzydowski w latach 1600-1621 ufundował kaplicą i 21 kościołów. Na początku XVII wieku do założonej przez niego Kalwarii przybyli ojcowie bernardyni, w roku 1641 na posiadanym przez nich wizerunku przedstawiającym Matkę Boską pojawiły się krwawe łzy. Tak zaczął się kult Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej. Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej jest często nazywany również Płaczącą Madonną. Cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej w roku 1887 został ukoronowany. W uroczystościach wzięło udział mnóstwo pielgrzymów przybyłych z Czech, Niemiec, Słowacji, Górnego i Dolnego Śląska oraz z Polski. Kalwaria Zebrzydowska to także sanktuarium pasyjne, które powstało w oparciu o wybudowane przez Michała Zebrzydowskiego stacje Męki Jezusa Chrystusa. W swoim zamierzeniu M. Zebrzydowski wzorował się na pamiątkach Męki Jezusa Chrystusa, które pozostały w Jerozolimie. Pierwsi pielgrzymi do Kalwarii przybyli w XVII wieku, dziś Kalwarię Zebrzydowską odwiedza rocznie około milion pielgrzymów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>